Jumat, 04 November 2011

Lontar Pengayam - ayaman saking kubutambahan


COME UMANIS,…..
Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh
Raje : Sekuning papak Bangkarna
Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet,Mate selem bangkarna
Kaon : brumbun kedas mate putih,klawu mate putih,biying kuning mate putih

COME PAHING
Ngalerang sareng ngelodang leb ayam kelod sareng kauh
Raje : Ijo biru bangkarne
Jaye : Biying,Wangkas,sekuning bangkarna
Kaon : Buik polos kuping putih,klawu,brumbun,Serawah kedas polos

COME PON
Ngajanang sareng Ngelodang leb ayam saking kauh
Raje : Ijo kedas mate putih,Ijo biru mate putih
Jaye : Biying,Wangkas ,Brumbun,Buik,Klawu biru,Klawu kedas mate putih
Kaon : Serawah kuning bangkarne mate bang

COME WAGE
Ngajanang sareng kangin leb ayam saking kelod
Raje : Ijo biru mate selem bangkarna
Jaye : Klawu,Serawah kedas mate bang
Kaon : Biying papak mate putih,Wangkas,Brumbun,Buik papak mate putih

COME KLIWON
Ngelodang Sareng kangin leb yam saking kaje
Raje : Sepapak Jambul bangkarna
Jaye : Klawu,ijo,Brumbun
Kaon : Serawah Polos,Sekuning mate putih,Buik,Wangkas,Biying kuping putih

ANGGARA UMANIS
Ngajanang Sareng kelod leb ayam saking Kaje
Raje : Sekedas
Jaye : Buik,Klawu,Brumbun Kedas,Brumbun biru polos mate putih
Kaon : Serawah Biru mate bang,Wangkas,Biying biru mate bang,Biying biru maye selem

ANGGARA PAHING
Nganginang sareng kelod leb ayam saking kelod kauh
Raje : Serawah biru mate selem kuping putih
Jaye : Ijo, brumbun,biying mate selem,sekuning
Kaon : Sekedas,Wangkas,Buik,klawu,Brumbun apit mate putih

ANGGARA PON
Nganginang sareng kauh leb ayam saking kauh
Raje : Wangkas biru bangkarne,buik kedas mate putih
Jaye : Brumbun Kedas,serawah mate kuning,ijo kedas
Kaon : Biying biru mate selem, Biying kuning mate selem, serawah Kuning dimpil mate selem

ANGGARA WAGE
Ngajanang sareng kelod,leb ayam saking kaje
Raje : Wangkas biru bangkarne mate selem
Jaye : Brumbun,klawu kuning bangkarne mate selem
Kaon : Sekedas mate putih,Sekuning mate putih,Serawah,Buik,Ijo poleng mate putih

ANGGARA KLIWON
Nganginang sareng Kelod , leb ayam saking Kaje
Raje : Serawah Kuning kuping putih,Serawah biru kuping putih
Kaon ; Brumbun , Wangkas , Brumbun Kedas

Pakeling titiang ring ida dane sane mederbe Ayam sampun naanin menang ,.Sampunang aduange Rahine “ umanis “ ,..semalihe yening nganggen Buku puniki cingakin kalender sane wenten ring jero soang” ,yening wenten rahine Pasah ketemu Tungleh / pasah tungleh puniki pengayam ayamane paling becik balikang / badingang

BUDA UMANIS
Ngajanang sareng Kelod,.leb ayam saking kangin
Raje : Serawah biru mate bang
Jaye : Ijo , Buik polos mate bang , Wangkas
Kaon : Klawu kuning mate putih , Papak , Serawah , Biying, Brumbun kuning mate kuning ,                     Ijo Mate Kuning

BUDA PAHING
Ngajanang Sareng Kauh,..leb ayam saking Kangin
Raje : Biying kuning , Brumbun biru Papak mate bang
Jaye : Klawu , Ijo , Buik Kedas dimpil mate bang
Kaon : Wangkas Kuning sangkur mate selem  kuping putih , biying , Serawah sangkur kuning mate putih

BUDA PON
Ngajanang sareng kauh,. Leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning polos mate putih bangkarne
Jaye : wangkas , Brumbun , Sekuning polos mate putih
Kaon : Klawu biru , klawu kedas , serawah Papak Mate selem , Ijo biru , Ijo kedas , Buik, serawah Biru

BUDA WAGE,
Ngelodang sareng Kauh,..leb ayam saking kelod sareng kangin
Raje : Ijo biru polos , Brumbun biru mate kuning
Jaye : Wangkas kedas mate kuning
Kaon : Klawu kuning , Buik kuning papak jambul , Brumbun kuning

BUDA KLIWON
Nganginang sareng kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje : buik Kuning
Jaye : Serawah kedas , Serawah Jambul ,
Kaon : Brumbun , Klawu , Ijo kedas jambul bangkarne

WRESPATI UMANIS,.
Nganginang sareng ngelodang,..leb ayam saking Kauh sareng kelod
Raje : Sekedas bangkarne,..
Kaon : Biying Kuning kuping putih

WRESPATI PAHING,.
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking kelod
Raje ; Brumbun apit kuping putih , Sekedas pellet lekong kuping putih , Serawah kuning
Jaye : Serawah kuning bangkarne , Wangkas , Biying kuning bangkarne

WRESPATI PON,..
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje : Biying Kuning mate kuning
Jaye : Wangkas , Serawah kedas , Ijo kuning mate kuning , Papak Ireng
Kaon : Brumbun , ijo Biru mate selem , Buik , Biying biru , Papak kedas mate bang

WRESPATI  WAGE,..
Kaje sareng kangin,..leb ayam saking Kelod
Raje : Serawah kedas jambul , Serawah kuning jambul
Jaye : Klawu , Buik kedas jambul
Kaon : Ijo , biying biru , Wangkas , brumbun biru

WRESPATI KLIWON,..
Ngelodang sareng Nganginang,..leb ayam saking Kauh sareng Kelod
Raje : Ijo biru
Jaye : Serawah , Buik , Biying biru
Kaon : Serawah kedas , Kalwu , Brumbun kedas , Wangkas kedas

SUKRA UMANIS,…
Kaje sareng kauh ,..leb ayam saking kaje sareng kauh
Raje ; Buik kuning papak Godeg
Jaye ; Sekedas , Ijo bangkarne
Kaon ; Klawu biru

SUKRA PAHING,..
Ngajanang sareng Kauh,..leb ayam saking Kaje
Raje ; Sekedas papak mate bang
Jaye ; Buik , Serawah , Biying Kuning , Biying kedas mate bang
Kaon ; Brumbun biru mate putih , Wangkas kedas , klawu polos , Ijo biru polos mate putih

SUKRA PON,..
Ngelodang sareng kauh,..leb ayam saking kangin lan Kaje
Raje ; buik kuning papak mate putih
Jaye ; Brumbun , klawu kuning mate kuning , Wangkas papak
Kaon ; Brumbun Apit , Ijo Cemeng polos mate selem

SUKRA WAGE,..
Ngelodang sareng Kauh,…leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje ; Ijo biru , Serawah bang karne mate selem
Jaye ; Buik , Klawu kedas
Kaon ; Wangkas , biying kuping putih , Biying brumbun , Serawah kuping putih

SUKRA KLIWON ,..
Nganginang sareng Kauh,..leb ayam saking Kangin sareng Kaje
Raje ; Ijo biru jambul mate selem kuping putih
Kaon ; sekedas mate bang ,.Serawah , Wangkas , brumbun kedas dimpil pellet mate kuning

CANISCARE UMANIS,..
Ngelodang sareng kauh,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Serawah susuk pellet
Kaon ; sekedas , Biying biru Wangkas

CANISCARE PAHING,.
Kaje Sareng Kelod,…leb ayam saking kelod kauh
Raje ; Biying Cemeng Sangkur
Jaye ; Brumbun , Ijo , Buik sangkur
Kaon ; Sekedas , Serawah , Wangkas , Klawu

CANISCARE PON,..
Ngelodang sareng Kangin,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Serawah biru bangkarne mate selem
Jaye : Sekedas , Wangkas , Biying biru mate putih
Kaon ; Buik sangkur mate bang kuping putih, Ijo , Brumbun , Papak Gagade mate bang

CANISCARE WAGE,…
Ngajanang sareng Kangin,..leb ayam saking Kelod Kauh
Raje ; Ijo biru lekong sandeh bangkarne mate selem
Jaye ; Buik , Klawu , sekedas lekong
Kaon ; Wangkas kuning kuping putih, Biying , Brumbun, Serawah papak kuning kuping putih

CANISCARE KLIWON,..
Ngelodang sareng Kangin,…leb ayam saking Kaje
Raje ; Ijo biru bangkarne
Jaye ; Serawah , ijo , Sekedas bang karne
Kaon ; Klawu kuning , Biying wangkas , Brumbun

REDITE UMANIS,..
Ngajanang sareng kangin ,…leb ayam saking Kangin
Raje ; Brumbun Kuning kuping putih
Jaye ; Serawah kedas jambul bangkarne
Kaon ; Buik , Klawu , Ijo kedas jambul bang karne

REDITE PAHING,..
Nganginang sareng Kauh,…leb ayam saking Kelod
Raje ; serawah kuning mate putih, Buik Kedas
Jaye ; Ijo , Biying mate Kuning
Kaon ; sekedas , Wangkas biru mate selem bang karne

REDITE  PON,…
Nganginang sareng kauh ,..leb ayam saking kelod
Raje ; Seluiring Brumbun
Jaye ; Ijo , Serawah , Sebiru kuping putih
Kaon ; Sekedas , Biying , Wangkas , Klawu kuning, Papak bangkarne

REDITE  WAGE,..
Nganginang sareng kauh,..leb ayam saking Kelod
Raje ; Sekedas
Kaon : Buik , Serawah , Klawu , Biying polos mate putih , klawu kedas mate putih

REDITE  KLIWON,…
Ngauhang sareng kaje,..leb ayam saking Kelod
Raje ; Klawu selem , Biying selem ,.Ijo bangkarne
Jaye ; Biying suku dare , ijo poleng , Klawu bangkarne
Kaon ; Sekedas , Brumbun kedas , Biying kedas , Klawu kedas , Ijo kedas

Inggih wantah Asapuniki atur atur tityang ring  Pengayam - ayaman  dumogi manut ring pikayun ida dane,..asiki piteket tityang mejudi ten je ngranayang Sugih,…niki wantah hiburan Anggen  ngelimurang manah ……

“ Elingang yen ten mgae ten ngelah pis ten kenten,…nike logika,…”

39 komentar:

 1. yan ten metajen ten nglah pis....mare patut bli.....

  BalasHapus
 2. Tyang sugih ulian metajen tapi mangkin lacur

  BalasHapus
 3. seken sajaan ngidaang menang metajen nggo hari nee beli gae

  BalasHapus
 4. Kebang Copas Postingan Bline lkar kejang di blogger tiang

  BalasHapus
 5. bli tiang wau download postingan bli.... mudah mudahan sajaan nyak menang di kapahe... hehehe

  BalasHapus
 6. Tiang jual anakan ayam betet asli...
  Umur 3 bulanan
  08123889907
  Pin bb 23839AAE
  Suksme

  BalasHapus
  Balasan
  1. halo Pak man , ade siap ane sube jadi kal adu kayang galungane.....Aji kude Six kira2

   Hapus
 7. BEH MARE BAKAT LONTARE ENE... JANI MARE ADA HARAPAN SUGIHHHH..

  BalasHapus
 8. harapan sugih ade, lacure suba pasti

  BalasHapus
  Balasan
  1. ne madan judi... nak menjajikan gati

   Hapus
 9. Ring saniscare umanis sane kaon biying biru sareng wangkas, napi biying biru wangkas? Santukan tiang nenten taen mireng ules ayam biying biru wangkas.... suksma

  BalasHapus
 10. metajen, anggap hiburan kalah menang biasa, sing ade anak sugih metajen, yen nak lacur liu, seperti pepatah mengatakan "HARAPAN SUGIH/KAYA ADA" TAPI LACUR/MISKIN SUDAH PASTI....

  BalasHapus
  Balasan
  1. Nah yen nika darme wecra memargi nenten je darme wecana,yen titiang ngeminehin patut yen mekelecan nenten wenten sugih wantah iburan sane memargi , nike sampun ngemargiang sadripu.yen ten wenten sadripu nenten kewastanin jatme genep ,

   Hapus
 11. Tian sampin taen mli baas uliaan metaten.........tapi ngadep motr anggon metajen..

  BalasHapus
 12. Bli Toya Bagus,,yen ngorahang kaje dipengayam2,care buleleng ape care Denpasar.

  BalasHapus
  Balasan
  1. sekadi perahyangan soang soang ( dije je megenah )

   Hapus
 13. Sujatine Lontar niki kekaryanin mangda krama Bali Kapah Metajen..
  yen sampun nuutin (jakti jakti nuutin) lontar puniki, pasti kapah metajen dadosne..

  contoh:
  COME UMANIS,…..
  Ngajanang sareng ngelodang,… leban ayam saking kauh
  Raje : Sekuning papak Bangkarna
  Jaye : ijo kedas, wangkas, Biying Kuning pellet,Mate selem bangkarna
  Kaon : brumbun kedas mate putih,klawu mate putih,biying kuning mate putih

  yen ten medue siap sane Jaye, pastike buwung metajen..

  salam.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Yen sube tawang lacure baan tajen do bo matajen,do memotohin,dadilah BEBOTOH

   Hapus
 14. Men Sing demen siep. Metajen ento ngeranayang sugih keneh keto bli komang

  BalasHapus
 15. Sugih to relatif megae terus terusan mase sing sugih sugih men metajen pastike sube sugih sawireh timpale nyeritin bos. hehehe suksma

  BalasHapus
 16. Ien mtajen to nak hobi. Kwale doi knti mrugikan ane jumh

  BalasHapus
 17. Metajen harapan sugih ade
  Lacure be pasti..
  Just kiding wkwkwkwkw

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tajen di daerah bali hanya sebagai tradisi umat bali,saat ada acara keagamaan. bukan sebagai alat pencari uang secara singkat (judi).Maka kita sebagai penerus generasi Bali kita berikan pandagan positif terhadap kawasan wisata pulau bali ini. Bahwa di Bali memiliki beribu tradisi yang sangat menarik

   Hapus
  2. Inggih patut asapunika...

   Hapus
 18. bli biing kedas biin pdn ade di lontare

  BalasHapus
 19. bli biing kedas biin pdn ade di lontare

  BalasHapus
  Balasan
  1. sukra pahing bakte nggih,,,,,,

   Hapus
  2. kangkuang metajen anggo hiburan gen ne penting selegan mgae pang nglah pis anggo mblanje !

   Hapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
 20. Brunbun kuning hari napi becik adu?

  BalasHapus